In een eerste kennismakingsgesprek bekijken we uw levenssituatie en brengen de gebieden waarin u vastloopt in kaart. Hierbij is

uw persoonlijke visie van belang en is er ook aandacht voor uw zelfredzaamheid en de draagkracht van uw omgeving.

U krijgt ruim de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ik zie mijn rol naast die van psychotherapeut, ook als een gids en coach.

Ik motiveer en ondersteun u. Samen gaan we op zoek naar inzichten en handvaten om zelfstandig te leren omgaan met de struikelblokken die je in het leven tegenkomt. Hierbij wend ik al mijn ervaring, kennis en inzicht aan.

Mijn therapiestijl is warm, empathisch, verkennend en inzichtelijk. Ik stel veel vragen om je aan het denken te zetten over je eigen leven. Dit schept ruimte om dingen uit een ander perspectief te gaan bekijken.

Therapie is een ontdekkingstocht met vallen en opstaan. Je krijgt de tijd om stil te staan bij zaken die al jaren onder de mat geveegd worden; opgekropt verdriet, woede, angst en frustraties. Doorheen de pijn ontvouwt zich een pad naar herstel. Het activeren van dit eigen natuurlijk vermogen tot heling noem ik het wonder van de psychotherapie. Dit is wat mij drijft in mijn werk om dit telkens te zien gebeuren. 


Afspraken:


Sessies worden enkel op afspraak ingepland: dit elke werkdag. Avondzitting is mogelijk op maandag- en dinsdagavond.

Bij verlet minstens 48 u op voorhand verwittigen. Bij laattijdig of niet verwittigen, wordt de sessie integraal als verzuimvergoeding aangerekend, behalve bij  overmacht (bv. ziekte of ongeval gestaafd door een doktersattest). 


Talen:


Nederlands   Frans   Engels


Tarieven:


75 euro voor een intake van 60 min. en 65 euro voor de  verdere sessies van 50 tot 60 min.

Vanaf 2023 wordt een vlak tarief van 70 euro gehanteerd.

Binnen korte termijn zal door mijn conventionering  als eerstelijnspyscholoog een verlaagd tarief mogelijk zijn.

Verslaggeving naar de huisart en adviserend geneesheer is gratis.

Verslaggeving naar andere instanties (arbeidsgeneesheer, werkgever, verzekering, ...) wordt aangerekend aan 25 euro.

Voor diagnostiek wordt het geldende honoraium per sessie,  als uurtarief gehanteerd. (afname, verwerking en verslaggeving)


Betalingswijze: 


Sessies worden altijd op het einde afgerekend, cash, Payconiq of via betalingsapp van de smartphone (géén bankterminal).